អុិធឺណិតល្បឿនលឿន

កញ្ចប់សេវាកម្មអុិនធឺណិត សម្រាប់គេហដ្ឋាន

កញ្ចប់សេវាកម្មនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គេហដ្ឋានដែល
កំពុងស្វែងរកអ៊ិនធឺណិតដែលមិនមានភាពរអាក់រអួល

គឺជាកញ្ចប់សេវាកម្មអុិនធឺណិតល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យសមស្របនឹងគេហដ្ឋាន ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់អុិនធឺណិតល្បឿនលឿន មានគុណភាព មិនរអាក់រអួល និងសមរម្យសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់តាមផ្ទះ។
អត្ថប្រយោជន៍៖

  • អុិនធឺណិតល្បឿនលឿនសម្រាប់ប្រើ YouTube
  • ការប្រើប្រាស់អុិនធឺណិតគ្មានដែនកំណត់
  • រីករាយជាមួយល្បឿនទ្វេដងនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង 6.30 ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង 6.30 ព្រឹក ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ
  • ការផ្តល់គណនីអ៊ីម៉ែលឥតគិតថ្លៃចំនួន 15
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer