អុិនធឺណិតល្បឿនលឿន

កញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម

កញ្ចប់សេវាកម្មនេះត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចរហូតដល់ខ្នាតមធ្យម

គឺជាកញ្ចប់សេវាកម្មដែលទទួលបានការចំណាយមួយប្រកមដោយប្រសិទ្ធិភាព សម្រាប់អាជីវកម្មធន់តូច និងមធ្យម។ ជាមួយនឹងល្បឿនលឿន និងលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ជូន កញ្ចប់សេវាកម្ម Silver របស់ក្រុមហ៊ុនអនឡាញ សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងគ្រប់គ្រងចំណាយរបស់ខ្លួនដោយភាពឆ្លាតវៃ។
អត្ថប្រយោជន៍៖

  • អុិនធឺណិតល្បឿនលឿនសម្រាប់ប្រើ YouTube
  • ការប្រើប្រាស់អុិនធឺណិតគ្មានដែនកំណត់
  • ការបន្ថែមល្បឿនសម្រាប់កម្មវិធីកំសាន្ត និងហ្គេមក្នុងតំបន់
  • ការផ្តល់គណនីអ៊ីម៉ែលឥតគិតថ្លៃចំនួន 20

គឺជាកញ្ចប់សេវាកម្មអុិនធឺណិតល្បឿនលឿនដែលត្រូវបានរចនាឡើងឱ្យសមស្របជាមួយអាជីវកម្មខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតតូចដែលត្រូវការល្បឿនលឿន និងការសន្សំសំចៃ។
អត្ថប្រយោជន៍៖

  • អុិនធឺណិតល្បឿនលឿនសម្រាប់ប្រើ YouTube
  • ការប្រើប្រាស់អុិនធឺណិតគ្មានដែនកំណត់
  • រីករាយជាមួយអុិនធឺណិតល្បឿនលឿន 3 ដង (ល្បឿនគុណនឹងបី) នៅពេលយប់ ចាប់ពីម៉ោង 6.30 ល្ងាច ដល់ 6.30 ព្រឹក នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈ
  • ការផ្តល់គណនីអ៊ីម៉ែលឥតគិតថ្លៃចំនួន 15
GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer