អ្នកបើកបរ

x2
Phnom Penh

ការទទួលខុសត្រូវៈ

 • បើកបរ​ និងដឹកជញ្ជូន
 • ត្រួតពិនិត្យ និងថែទាំយានយន្ត
 • ត្រួតពិនិត្យនូវរាល់សំភារៈដែលត្រូវដឹកជញ្ជូន​ និងថែរក្សាអោយបានល្អ
 • ធ្វើរបាយការណ៍ស្តីអំពីចំងាយផ្លូវដែលបានធ្វើដំណើរអោយបានជាប្រចាំ
 • ការងារផ្សេងៗអាចត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធាន

លក្ខណៈសម្បត្តិជ្រើសរើសៈ

 • មានកំរិតវប្បធម៌ចាប់ពីថ្នាក់ទី 12 ឡើងទៅ
 • ចេះភាសាអង់គ្លេសខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ
 • មានបទពិសោធន៍ជាអ្នកបើកបរចាប់ពី ០2 ឆ្នាំឡើងទៅ
 • ត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរ និងមានចំណេះដឹងស្តីអំពីច្បាប់ចរាចរ
 • ជាបុគ្គលដែលមានភាពចាស់ទុំ ស្ទាត់ជំនាញ ទទួលខុសត្រូវ អត់ធ្មត់ និងគួរអោយទុកចិត្តបាន
 • មានសុខភាពល្អ និងកាយសម្បទារឹងមាំ
Application Information

Interested candidates should send their CV with leter and a recent photo to HR & Administration Department.

Address: Phnom Penh: # 60, Monivong Blvd, Sangkat Wat Phnom, Khan Doun Penh, Phnom Penh
Email: jobs@cogetel.com.kh
Tel: (+855) 081 78 78 15 / 092 555 010 / 081 676 755 (Working Hour)

Closing Date:
29 February 2020

Note
Only short-listed candidates will be notified for inerview.

Priority for the early applicants!

GIANTFOCUS Closo Cloud Software Technology Transformer